Burse si reduceri

Home » Liceu » Burse si reduceri
BURSE M.E.
REDUCERI ACORDATE OLIMPICILOR

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București acordă anual reduceri ale taxei de școlarizare elevilor care obțin rezultate la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale, astfel:

I. Reducerile pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele Naţionale se acordă după cum urmează:

A. Grupa I de olimpiade: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie și Biologie:

CATEGORIALOCUL OBTINUTREDUCERI
I1100%
II2-380%
III4-670%
IV7-1050%
V11-2030%
VI21-3020%
VToți participanții la naționale10%

În caz de egalitate de medii în interiorul unei categorii, pragul coboară până la ultimul elev cu aceeaşi medie. Primul elev din următoarea categorie va fi primul de după cei cu egalitate, dar ultimul elev din categorie va fi tot cel stabilit de prezentul regulament (NU se decalează şi următoarea categorie în funcţie de numărul elevilor cu aceeaşi medie de la categoria anterioară).

B. Grupa II fac parte olimpiadele naţionale de Astronomie, Astrofizică, Lingvistică, Limba Română, Limbi străine( franceză, germană, turcă și engleză), Concursul de chimie “Raluca Rîpan”, Concursul Național de biologie “George Emil Palade”:

CATEGORIALOCUL OBTINUTREDUCERI
I150%
II2-530%
III6-1020%
IVORICE LOC DUPĂ LOCUL 10*10%

Rezultatele obținute la concursuri vor aduce reducerile menționate doar elevilor de gimnaziu, clasele V-VII.

*Elevii calificați la lotul național beneficiază de 10% extra reducere, aplicata gradual.

* Pentru elevii olimpici, după aplicarea reducerilor conform locului obținut la olimpiadele naționale nu se vor cumula alte reduceri

*Pentru elevii olimpici nu se aplică reducerile de medie decât în situația în care nu mai obțin niciun premiu la olimpiadele naționale.

*Pentru elevii olimpici nu se aplică reducerile de medie decât în situația în care nu mai obțin niciun premiu la olimpiadele naționale.

*Se pot aplica reduceri de plată integral 5% doar la semnarea contractului sau reducere de frate, tot în valoare de 5%. * Pentru reduceri mai mari de 50% din taxa de școlarizare, nu se aplică reducerea de plată integrală.

II. Reducerile pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele Internaţionale se acordă după cum urmează:

Olimpiadele internaționale categoria I

 • Olimpiada Internațională de Matematică;
 • Olimpiada Internațională de Informatică;
 • Olimpiada Internațională de Fizică;
 • Olimpiada Internațională de Chimie;
 • Olimpiada Internațională de Biologie.

Elevii calificaţi la Olimpiadele Internaţionale din categorie I, recunoscute de Ministerul Educaţiei Național (acceptate inclusiv pentru echivalarea examenului de Bacalaureat) vor obține 100% reducere la taxa de şcolarizare.

Olimpiadele internaționale categoria II

 • Olimpiada Balcaniada de Matematică ;
 • Olimpiada Balcaniada de Fizică ;
 • Olimpiada Balcaniada de Informatică;
 • Olimpiada de pluridisciplinară Tuymaada;
 • Olimpiada Internațională de Astronomie si Astrofizică;
 • Olimpiada Internațională Științele Pământului;
 • CEOI – Central European Olympiad in Informatics;
 • EGMO – European Girls Mathematical Olympiad ;
 • EGOI – European Girls Olympiad in Informatics;
 • EUPhO – European Physics Olympiad ;
 • APhO – Asian Physics Olympiad ;
 • Nordic-Baltic Physics Olympiad.

Olimpiadele și concursurile internaționale din categoria II au reducere de 100% la taxa de școlarizare numai dacă elevii fac parte din lotul național și dacă au obținut o medalie de Aur, Argint sau Bronz.

Olimpiadele internaționale categoria III

 • RMM, RMI, RMF
 • InfoCup International Olympiad in Informatics
 • International Olympiad of Metropolises

Olimpiadele și concursurile internaționale din categoria III au reducere de 100% la taxa de școlarizare numai dacă elevii fac parte din lotul național si dacă au obținut o medalie de Aur.

* Participarea la Olimpiadele pentru Juniori se va acorda 100% reducere pentru elevii de gimnaziu (viitorii elevi de clasa a-9-a) si 100% reducere pentru elevii de liceu dacă obțin medalie de aur.

Pentru elevii nivel gimnazial se mai acordă :concursul de Informatică Shumen (numai calificare din lotul național) dacă a obținut o medalie de Aur, Argint sau Bronz, reducere de 100%; Nasa Contest – locul I, 80%; locul II, 60%; locul III, 40%.

Pentru elevii claselor a IV-a, reducerile aplicate, conform locului obținut la concursul “Steluțele Matematicii”, sunt următoarele: locul I: 80%; locul II: 70%; locul III: 60%; locul IV: 50%; locul V: 40%.

În cazul în care elevul obține rezultate la mai multe discipline, se va aplica reducerea corespunzătoare celui mai bun rezultat (o singură disciplină de studiu); reducerile aferente tuturor rezultatelor nu se cumulează.

Excepţie (nu se acorda reduceri):

 1. Concursuri cu echipa.
 2. Alte concursuri care nu au etapă naţională.

ATENȚIE!!!! Toate reducerile se vor aplica pe un singur an de studiu (așa cum se semnează și contractul) și se acordă pentru rezultatele obținute individual, nu în competițiile la care participă în echipă.

Acestea se acordă de către instituția noastră de învățământ în următoarele condiții*:

 • Elevul face dovada că a participat individual la olimpiadele naționale, internaționale și concursuri, grupa I și grupa II, așa cum sunt detaliate în prezentul regulament;
 • Elevul are un comportament civilizat, respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și reprezintă Liceul Teoretic Internațional de Informatică București purtând însemnele unității de învățământ la toate festivitățile de premiere la care participă;
 • Elevul nu săvârșește acte sau fapte care ar putea dăuna intereselor unității de învățământ a cărui elev este, ca de exemplu promovarea sub nicio formă, în cadrul festivităților de premiere precum și în timpul concursurilor și olimpiadelor, a altor unități de învățământ privat sau a altor centre de pregătire, menționarea altor persoane, din afara instituției noastre, în listele solicitate de către Inspectoratul Școlar sau Ministerul Educației Naționale.

*Ne rezervam dreptul de a anula reducerile acordate în cazul în care se constată încălcarea prevederilor menționate mai sus.Elevul trebuie să aibă un comportament civilizat, să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare și să reprezintă Liceul Teoretic Internațional de Informatică București purtând însemnele unității de învățământ la toate festivitățile de premiere la care participă, să nu săvârșească acte sau fapte care ar putea dăuna intereselor unității de învățământ a cărui elev este pe toată perioada cât deține calitatea de elev al unității noastre.

Conducerea Liceului Teoretic Internațional de Informatică București

Regulament aprobat în Consiliul de Administrație în data de 03.09.2023