Eco Scoala ICHB

Home » My ICHB » Eco Scoala ICHB

Ce este Eco – Școala ICHB?

Activitățile realizate în cadrul programului Eco – Școala au caracter transdisciplinar, ating obiective de referință ale mai multor arii curriculare, sunt variate și se pot desfășura în școală sau în afara ei și contribuie la multiplicarea dimensiunilor educației.

Totodată, aceste activități permit dezvoltarea capacității de explorare – investigare a realității, dezvoltarea capacității de comunicare, formarea unui comportament civilizat față de mediu.

Rezultatele pe termen lung impuse de program:
  • Educația pentru mediu vizează nu numai transmiterea de cunoștințe despre mediu, cât mai ales crearea unor comportamente ecologice “pe viață“ și o atitudine civică, responsabilă față de mediu.
  • Așadar, această ramură a educației se reflectă în evoluția societății umane, în compatibilitate cu mediul natural.
  • Problema educației în spiritul grijii față de natură și mediul ambiant capătă aspect deosebit, deoarece nu se oprește la etapele școlarității, ci poate continua cu educația adulților, copiii preluând in acest caz rolul de “dascăli”.
  • Potențialul programului de a acționa ca un liant în scopul dezvoltării unei strategii pentru educație ecologică:
  • Educația ecologică investește în dezvoltarea gradului de conștiință și a simțului responsabilității elevilor (viitori cetățeni) față de mediu și problemele sale.
  • Educația ecologică vizează în egală măsură asimilarea de cunoștințe, formarea de atitudini și comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum și un demers practic eficient.
ECO SCOALA ICHB

Activitățile realizate în cadrul programului Eco – Școala 2021-2022

Prin conținuturile diverse, cu înalt grad de aplicabilitate și utilitate, care răspund intereselor de cunoaștere ale elevilor, prin modalitățile de abordare a acestora, prin utilizarea unor strategii didactice interactive, prin promovarea unor valori vizate în școală (Respectul, Responsabilitatea, Încrederea, Toleranța, Răbdarea, Excelența), educația ecologică realizată prin intermediul programului Eco – Școala constituie un element valoros în educația pentru mediu, ca scop în dezvoltarea durabilă a comunității locale.

Activitățile realizate în cadrul programului Eco – Școala 2022-2023

Activitățile realizate în cadrul programului Eco – Școala 2023-2024

Eco – Școala ICHB / Eco Schools

Profesori Coordonatori:

Davidică Rebeca și Talei Luminița.