Formulare utile

Home » My ICHB » Formulare utile

Procedura privind managementul cazurilor de violenţă asupra elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ

Mecanismul de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, este formularea plângerii și depunerea acesteia in cutia amplasată special la intrarea în unitate.

La depunerea plângerilor este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în le deţineți.